کارمانیا جوش باستان لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
کمپرسور هوا 10 لیتری هیوندای مدل AC-1010 کمپرسور هوا 10 لیتری هیوندای مدل AC-1010 6400000 5824000
پمپ باد 50 لیتری هیوندای مدل AC-5025 پمپ باد 50 لیتری هیوندای مدل AC-5025 9900000 9009000
پمپ باد 25 لیتری هیوندای مدل AC-2425 پمپ باد 25 لیتری هیوندای مدل AC-2425 7900000 7189000
کمپرسور باد سایلنت 24 لیتری هیوندای مدل 1024-AC کمپرسور باد سایلنت 24 لیتری هیوندای مدل 1024-AC 10500000 9555000
کمپرسور هوا سایلنت 50 لیتری هیوندای مدل 1550-AC کمپرسور هوا سایلنت 50 لیتری هیوندای مدل 1550-AC 16500000 15015000
کمپرسور هوا سایلنت 10 لیتری هیوندای مدل 1075-AC کمپرسور هوا سایلنت 10 لیتری هیوندای مدل 1075-AC 8900000 8099000
اینورتر جوشکاری هیوندای 200 آمپر مدل ARC-200 اینورتر جوشکاری هیوندای 200 آمپر مدل ARC-200 4999500 4549545
اینورتر جوشکاری هیوندای 200 آمپر مدل MMA-200P اینورتر جوشکاری هیوندای 200 آمپر مدل MMA-200P 7299500 6642545
اینورتر جوشکاری هیوندای 180 آمپر مدل MMA-180S اینورتر جوشکاری هیوندای 180 آمپر مدل MMA-180S 4799500 4367545
اینورتر جوشکاری هیوندای 160 آمپر مدل MMA-160F اینورتر جوشکاری هیوندای 160 آمپر مدل MMA-160F 3999500 3639545